Digital tilstandsrapport

Gjennom kurset så går vi gjennom mange tips og råd for hvordan du skal kunne få en optimalisert satsing på LinkedIn. I forkant av kurset, kan du velge å bestille en Digital Tilstandsrapport tilrettelagt for:

– Din personlig profil 
– Din bedriftsprofil, eller 
– Din annonse & campaign manager.

Dette er et tilbud til deg i forkant av sertifiseringen, slik at du er sikker på at du og din bedrift får maksimal effekt ut av det som gjøres på LinkedIn.

*Digital tilstandsrapport blir utført av Content Marketing Norge i samarbeid med de fagansvarlige.

Personlig profil

kr 4 490,-

Inkluderer en analyse og en 30 minutter personlig konsultasjon av din personlige profil på LinkedIn og kort gjennomgang av den Digitale tilstandsrapporten med tips og råd for forbedring

Bedriftsprofil

kr 4 490,-

Inkluderer en 30 minutter personlig konsultasjon av bedriftens profil på LinkedIn med gjennomgang av den Digitale tilstandsrapporten med tips og råd for forbedringer.

Campaign Manager

kr 9 990,-

Gjennomgang og oppsett av Campaign Manager for å kunne starte med betalt annonsering på LinkedIn. Her gjør vi tilpasninger av gjennomgangen slik at eksempler og diskusjoner underveis blir enklere å forholde seg til. Vi ser blant annet nærmere på: 

  • Oppsett av en konto og muligheter for fakturering
  • Struktur, annonseringsplan og kampanjeoppsett fra A-Å
  • Målgrupper, annonseformater og budsjettering 
  • Hvordan installere LinkedIn Insight Pixel
  • Hvordan måle resultater: Når du din målgruppe og får du en effektiv bruk av dine budsjetter

Bestill Digital Tilstandsrapport